ANPG

Het Accreditatiebureau Nascholing POH-GGZ draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de zorg geleverd door Praktijkondersteuners Huisartsenzorg GGZ. 

Dit doet zij door toe te zien op instroom van werkende POH’s-GGZ
in het register en de naleving van de (her)registratiecriteria.
Tevens beoordeelt zij nascholing voor POH’s-GGZ aan de hand van accreditatiecriteria.
Het ANPG geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken. 


Kwaliteitsregister

Een kwaliteitsregister is een instrument om aan te tonen dat de POH-GGZ als professional aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. De (her)registratienormen van het kwaliteitsregister voor POH-GGZ zijn door een onafhankelijke commissie opgesteld. Scholingen worden geaccrediteerd door een onafhankelijke accreditatiecommissie. Tezamen vormen deze commissies het Accreditatiebureau Nascholing POH-GGZ.

Kwaliteitsregister

POH-GGZ

Een POH-GGZ is een professional die speciaal is opgeleid voor het begeleiden en kortdurend behandelen van mensen met psychische klachten. Deze professional is werkzaam in de huisartsenpraktijk. Een POH-GGZ zorgt in samenwerking met de huisarts voor laagdrempelige hulp, waarbij de eigen kracht wordt aangesproken en (begeleiding bij) doorverwijzing.

Meer informatie over de functie POH-GGZ

POH-GGZ

Onafhankelijke toetsing
Het ANPG toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of een werkende POH-GGZ zich kan
registreren en of geregistreerde POH’s-GGZ zich aantoonbaar scholen en up to date blijven op hun
vakgebied.

Accreditatie opleidingen
Om de kwaliteit van kennis en vaardigheden van geregistreerde POH’s-GGZ te waarborgen, accrediteert
het ANPG na- en bijscholingen die relevant zijn POH’s-GGZ.
Zo weten zij dat een opleiding of cursusaan de kwaliteitseisen
voldoet en hoeveel punten zij daarvoor krijgen.

Nascholingsagenda
Geaccrediteerde nascholing voor de POH-GGZ vindt u in de
PE-online agenda