Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen een instellingsaccreditatie aanvragen.
Instellingsaccreditatie betekent dat een aanbieder van scholing onder bijzondere voorwaarden accreditatie wordt verleend zonder tussenkomst van de accreditatiecommissie.
De kosten hiervoor bedragen € 575,00 gedurende de looptijd van een jaar.

Instellingsaccreditatie is niet alleen kosten- en tijdbesparend, maar schept ook vertrouwen met betrekking tot de kwaliteit van het betreffende aanbod.
Criteria, waaraan voldaan moet worden, kunt u terugvinden in het volgende:

Voor nadere informatie en aanvragen kunt u terecht bij: accreditatiecommissie@poh-ggz.nl