Een registratieperiode gaat in op de datum dat de inschrijving in het register definitief is. Vanaf deze datum kan het persoonlijk dossier bijgehouden worden. Het bijhouden van het persoonlijk dossier is dus alleen mogelijk als het proces van de registratie is voltooid.

In het persoonlijke dossier (in PE-online) staat een overzicht van de personalia, de gevolgde door het ANPG geaccrediteerde nascholingen (deel A) en andere deskundigheidsbevorderende activiteiten (deel B).
Alle gegevens zijn op deze wijze op elk moment bij de hand en er is een overzicht van de punten die tellen voor herregistratie.

Geaccrediteerde nascholing (deel A)
Een aanbieder van geaccrediteerde nascholing is verantwoordelijk om na afloop de presentielijst in te voeren en de punten te registreren in het dossier van de deelnemer. Dit doet de scholingsaanbieder binnen 6 weken.
De geregistreerde POH-GGZ is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de scholingsaanbieder de punten heeft ingevoerd in het dossier.

Belangrijk
Om de behaalde punten in het systeem te kunnen invoeren, heeft de aanbieder van de scholing een persoonlijke lidnummer nodig.
Het is dus van belang dat dit wordt genoteerd op de presentielijst van de betreffende nascholing tezamen met de handtekening.

Andere Deskundigheidsbevorderende Activiteiten (deel B)
Voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten is het van belang dat u zelf deze punten (met de daarbij behorende bewijzen) invoert in uw dossier. Het is verstandig om de bewijsstukken hiervan zo snel mogelijk na de activiteit te uploaden.
Voor de omschrijving van de activiteiten en de bewijsstukken die nodig zijn hiervoor, zie deze link.

Stappenplan zelf uploaden punten deel B
In PE-online:
1. Navigeer naar ‘Mijn dossier’  en klik op ‘Herregistratie register ANPG’
2. Klik op: Toevoegen deskundigheidsbevorderende activiteiten’
3. Omschrijven van de activiteit, het aantal punten invoeren en uploaden van een certificaat, verslag of deelnamebewijs
4. Klik op ‘Indienen’ 

Diploma’s en certificaten van de scholingsgeschiedenis vóór de registratieperiode kan worden opgenomen onder ‘Mijn gegevens’. Dit telt echter niet mee voor herregistratie in het Kwaliteitsregister.

Belangrijk

  • Nascholing die niet door het ANPG is geaccrediteerd, maar door een vergelijkbare beroepsvereniging, kan worden ingevoerd bij ‘Deskundigheidsbevorderende activiteiten’.
    Zie ook deze link.
  • Accreditatiepunten voor de opleiding POH-GGZ kunnen alleen in het dossier door de scholingsaanbieder ingevoerd worden als de POH-GGZ al ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister. Dit zal in de praktijk inhouden dat de POH-GGZ destijds is ingeschreven via de overgangsregeling en pas later de opleiding POH-GGZ als nascholing heeft gedaan. Zie artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister POH-GGZ.
  • Voor intervisie/supervisie mag u maximaal 10 punten per jaar in uw dossier uploaden. Dit is om de variatie voor de POH-GGZ te bevorderen en in beweging te blijven als het gaat om scholing en ontwikkeling.