Kosten


Ben je lid van LV POH-GGZ?
Dan kun je je kosteloos inschrijven voor het Kwaliteitsregister.

Lid van aanverwante (beroeps)vereniging?
Ben je lid van (V&VN, NIP, BPSW/Registerplein, NVO,NVvPO, VGCt), kunnen voor betaling van €80,- per jaar zich aanmelden voor het Kwaliteitsregister, excl €25,- eenmalige inschrijfkosten.

Enkel inschrijven voor het Kwaliteitsregister
Niet lid van een beroepsvereniging? Dan kun je ingeschreven worden in het Kwaliteitsregister voor een prijs van €100,- per jaar, excl €25,- eenmalige inschrijfkosten.


Registreren

Op dit moment is het kwaliteitsregister nog work in progress. Het advies aan alle POH-GGZ is om alvast in te schrijven zodat u weet wat nog nodig is om uiteindelijk aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister te voldoen.

Inschrijving in het register betekent dat u moet aantonen dat u zich als professional blijft ontwikkelen door het volgen van nascholing en beroeps gebonden activiteiten. Volg deze link voor meer informatie over de eisen die bij een inschrijving horen.

Ja dat kan. U kunt alleen ingeschreven worden in het kwaliteitsregister.

Er komt een overgangsregeling voor werkzame POH's-GGZ die al zijn ingeschreven in het register met een aantekening dat ze niet (volledig) voldoen aan de toelatingscriteria. Over deze overgangsregeling volgt in de loop van 2024 meer informatie. Als u niet volledig voldoet aan de toelatingseisen, bijvoorbeeld omdat u geen afgeronde post-HBO opleiding POH-GGZ heeft, wordt uw aanvraag tot inschrijving beoordeeld door de toetsingscommissie van het register. Van hen hoort u welke eventuele aanvullende stappen vereist zijn om u te kunnen inschrijven.

We gaan er nu van uit dat mensen die al ingeschreven staan op ANPG.nl zich op de datum die nu in hun dossier staat gaan herregistreren.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing.

Werkzame poh’s-ggz kunnen het beste in gesprek gaan met hun werkgever nadat de overgangsregeling bekend is. Bekeken wordt of er vanuit zorgverzekeraars een regeling aangeboden kan worden voor een bijdrage aan de opleidingskosten van reeds werkzame poh’s-ggz. Startende poh’s-ggz dienen de kosten voor de opleiding zelf te bekostigen. Over de kosten van nascholing zijn afspraken gemaakt in de cao-huisartsenzorg.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing. Voor de kosten dient u in gesprek te gaan met uw werkgever(s).

1 uur inhoudelijke nascholing, staat voor 1 accreditatiepunt, voor toelichting zie het accreditatiereglement.

U dient binnen Pe-online autorisatie aan te vragen bij onze vereniging, na toekenning kunt u een aanvraag indienen.

Binnen 6 weken is een accreditatie afgerond.