Accreditatie stappenplan

1
Heb je een account bij ANPG?
Log in op jouw account
Heb je geen account?
Registreer direct
2
Upload jouw dossiers bij PE-online
Log in op jouw account, klik op de knop 'Log in op PE-Online' en upload daar de benodigde documenten.

Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring en een CV.

3
Documenten worden beoordeeld

Binnen 6 werkdagen hoor je of jouw documenten zijn goedgekeurd

  1. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel via ‘Inloggen’ rechts bovenaan op deze website.
  2. In het besloten deel verschijnt de Profielpagina. Navigeer op deze pagina naar het gele blokje ‘Log in bij PE-online’.
  3. PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. Het is alleen mogelijk om digitaal te registeren.
  4. Ga naar ‘Mijn dossier’en klik op ‘Aanmelden register POH-GGZ’
  5. Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring
    Format model - werkgeversverklaring.pdf 86.55 KB
    en een CV. Indien nodig, kan nog een begeleidend schrijven of tevredenheidsverklaring (van de huisarts) toegevoegd worden.
  6. Klik na het uploaden van alle documenten op ‘Indienen’
 

Na de aanmelding heeft een lid drie maanden de tijd om de betreffende documenten te uploaden.

Als alles is ingediend, beoordeelt de Commissie Kwaliteitsregister in principe binnen 6 weken het dossier. Hierop wordt een mail verstuurd waarin staat dat het dossier is goed- of afgekeurd.
Binnen PE-online is er een mailbox waarin gecommuniceerd kan worden met de Commissie Kwaliteitsregister.

Wanneer er documenten ontbreken, ontvangt degene die zich heeft aangemeld een bericht in het dossier met het verzoek om deze alsnog in te dienen.
Dit kan vertragend werken in het proces van registratie, waarbij de uiteindelijke, definitieve datum van inschrijving kan verschuiven. Het is dus van belang om mailing vanuit PE-online goed in de gaten te houden.

De toelatingscriteria voor inschrijving staan beschreven in artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister. Indien niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria, dan gaat het dossier naar de Toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken.
Na goedkeuring is de inschrijving definitief en kan het persoonlijke dossier vanaf de datum van inschrijving bijgehouden gaan worden.

Om uit het systeem te gaan moet uitgelogd worden bij PE-online en daarna ook bij de website, als het besloten deel verlaten wordt.

Veel gestelde vragen

Op dit moment is het kwaliteitsregister nog work in progress. Het advies aan alle POH-GGZ is om alvast in te schrijven zodat u weet wat nog nodig is om uiteindelijk aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister te voldoen.

Inschrijving in het register betekent dat u moet aantonen dat u zich als professional blijft ontwikkelen door het volgen van nascholing en beroeps gebonden activiteiten. Volg deze link voor meer informatie over de eisen die bij een inschrijving horen.

Ja dat kan. U kunt alleen ingeschreven worden in het kwaliteitsregister.

Er komt een overgangsregeling voor werkzame POH's-GGZ die al zijn ingeschreven in het register met een aantekening dat ze niet (volledig) voldoen aan de toelatingscriteria. Over deze overgangsregeling volgt in de loop van 2024 meer informatie. Als u niet volledig voldoet aan de toelatingseisen, bijvoorbeeld omdat u geen afgeronde post-HBO opleiding POH-GGZ heeft, wordt uw aanvraag tot inschrijving beoordeeld door de toetsingscommissie van het register. Van hen hoort u welke eventuele aanvullende stappen vereist zijn om u te kunnen inschrijven.

We gaan er nu van uit dat mensen die al ingeschreven staan op ANPG.nl zich op de datum die nu in hun dossier staat gaan herregistreren.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing.

Werkzame poh’s-ggz kunnen het beste in gesprek gaan met hun werkgever nadat de overgangsregeling bekend is. Bekeken wordt of er vanuit zorgverzekeraars een regeling aangeboden kan worden voor een bijdrage aan de opleidingskosten van reeds werkzame poh’s-ggz. Startende poh’s-ggz dienen de kosten voor de opleiding zelf te bekostigen. Over de kosten van nascholing zijn afspraken gemaakt in de cao-huisartsenzorg.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing. Voor de kosten dient u in gesprek te gaan met uw werkgever(s).

1 uur inhoudelijke nascholing, staat voor 1 accreditatiepunt, voor toelichting zie het accreditatiereglement.

U dient binnen Pe-online autorisatie aan te vragen bij onze vereniging, na toekenning kunt u een aanvraag indienen.

Binnen 6 weken is een accreditatie afgerond.