Stappenplan voor registratie

  1. Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord op het besloten deel via ‘Inloggen’ rechts bovenaan op deze website.
  2. In het besloten deel verschijnt de Profielpagina. Navigeer op deze pagina naar het gele blokje ‘Log in bij PE-online’.
  3. PE-online is het digitale kwaliteitssysteem. Het is alleen mogelijk om digitaal te registeren.
  4. Ga naar ‘Mijn dossier’en klik op ‘Aanmelden register POH-GGZ’
  5. Upload (gescande) diploma’s, certificaten, een werkgeversverklaring
    Format model - werkgeversverklaring.pdf 86.55 KB
    en een CV. Indien nodig, kan nog een begeleidend schrijven of tevredenheidsverklaring (van de huisarts) toegevoegd worden.
  6. Klik na het uploaden van alle documenten op ‘Indienen’
 

Na de aanmelding heeft een lid drie maanden de tijd om de betreffende documenten te uploaden.

Als alles is ingediend, beoordeelt de Commissie Kwaliteitsregister in principe binnen 6 weken het dossier. Hierop wordt een mail verstuurd waarin staat dat het dossier is goed- of afgekeurd.
Binnen PE-online is er een mailbox waarin gecommuniceerd kan worden met de Commissie Kwaliteitsregister.

Wanneer er documenten ontbreken, ontvangt degene die zich heeft aangemeld een bericht in het dossier met het verzoek om deze alsnog in te dienen.
Dit kan vertragend werken in het proces van registratie, waarbij de uiteindelijke, definitieve datum van inschrijving kan verschuiven. Het is dus van belang om mailing vanuit PE-online goed in de gaten te houden.

De toelatingscriteria voor inschrijving staan beschreven in artikel 5 van het Reglement Kwaliteitsregister. Indien niet wordt voldaan aan de toelatingscriteria, dan gaat het dossier naar de Toetsingscommissie en wordt eventuele toelating besproken.
Na goedkeuring is de inschrijving definitief en kan het persoonlijke dossier vanaf de datum van inschrijving bijgehouden gaan worden.

Om uit het systeem te gaan moet uitgelogd worden bij PE-online en daarna ook bij de website, als het besloten deel verlaten wordt.