Voor aanbieders van scholing voor POH-GGZ
De (na)scholingsactiviteiten van POH’s-GGZ worden opgenomen in een online systeem (PE-online); een digitale koppeling tussen aanbieders van scholing en het ANPG. In dit systeem bevinden zich de persoonlijke dossiers van leden, die in het
Kwaliteitsregister voor POH-GGZ zijn opgenomen. POH’s-GGZ kunnen zo punten verzamelen voor herregistratie.
Aanbieders van (na)scholingen hebben de mogelijkheid om accreditatie aan te vragen voor hun aanbod. Zij kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de Accreditatiecommissie van het ANPG om accreditatiepunten toe te laten kennen. Dit betreft met name nascholingen, cursussen, workshops, symposia/congressen en e-learning. Toegekende accreditatiepunten vallen binnen de 15 verplichte nascholings- of opleidingspunten per jaar (deel A) in het Kwaliteitsregister.

Reglement
Om in aanmerking te komen voor accreditatie dient een scholingsactiviteit aan een aantal inhoudelijke criteria te voldoen. Deze criteria zijn uitgewerkt in het accreditatiereglement dat u hier kunt openen:
Accreditatiereglement-LV-POH-GGZ-versie-aug-2020.pdf 199.31 KB
Het ANPG acht het van belang dat scholing voor POH’s-GGZ onafhankelijk is. Hiervoor dient aangegeven te worden dat er geen sprake is van belangenverstrengeling:
Voorbeeld disclosure

Tarief
Voor het aanvragen van accreditatie bij het ANPG geldt het tarief van €130,00 per nascholingsactiviteit voor de duur van 1 jaar. Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Accreditatiecommissie en het bestuur van het ANPG. Om als aanbieder/opleider scholingsactiviteiten te kunnen melden, moet worden ingelogd in het digitale systeem PE-online.:
Inloggen en Aanvragen Accreditatie

Werkwijze
De Accreditatiecommissie zal uw aanvraag beoordelen. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie reglement) en wanneer de betaling is geschied, zal accreditatie worden verleend en zullen de accreditatiepunten worden toegekend aan de scholing. De scholingsactiviteit zal vervolgens in de nascholingsagenda van PE-online komen te staan.
Een scholingsaanbieder dient zelf de accreditatiepunten in de dossiers van de deelnemers te uploaden. Het verzoek is om dit binnen 6 weken na de scholingsactiviteit te doen.
Hiervoor is het van belang dat er een lijst met de lidnummers en handtekeningen van de deelnemers tijdens de scholing is opgesteld.

Autorisatie
Voor sommige scholingsaanbieders is het Kwaliteitsregister POH-GGZ nieuw. Het is dan nodig dat eerst autorisatie aangevraagd wordt. Dat kan door, na het inloggen in PE-online, een aanvraag in te dienen via het icoon voor autorisatieaanvraag op de eerste pagina. Houd rekening met een week tijd voordat autorisatie is toegekend. Mocht u al inloggegevens voor PE-online hebben doordat u autorisatie heeft aangevraagd in een ander medisch register, dan kunt u deze gebruiken om in te loggen. Nadat u ingelogd bent in PE-online kunt u autorisatie aanvragen voor het ANPG.

Vragen?
• Bekijk de handleidingen voor het gebruik van PE-online.
• Geaccrediteerde scholingen vinden POH’s-GGZ in de nascholingsagenda.