Na 5 jaar zijn in principe 150 punten verzameld, waarvan tenminste 75 punten door het ANPG geaccrediteerde nascholingspunten (categorie A) én 75 beroepsgebonden punten (categorie B).
Er mogen dus wel meer nascholingspunten gehaald worden, maar niet minder.
Te veel aan door het ANPG geaccrediteerde nascholingspunten of beroepsgebonden punten kan niet met elkaar worden verrekend aan het einde van de registratieperiode.
Onze aanbeveling is om voldoende aan intervisie te doen en ervaring op te doen in overstijgende werkzaamheden die de functie POH-GGZ verder ontwikkelen.
De Commissie Kwaliteitsregister controleert steekproefsgewijs of de punten uit deel B op de juiste wijze zijn geüpload.

Herregistratie aanvragen kan door het dossier via PE-online opnieuw in te dienen, op dezelfde wijze als bij inschrijving.