Veelgestelde vragenOp dit moment is het kwaliteitsregister nog work in progress. Het advies aan alle POH-GGZ is om alvast in te schrijven zodat u weet wat nog nodig is om uiteindelijk aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister te voldoen.

Inschrijving in het register betekent dat u moet aantonen dat u zich als professional blijft ontwikkelen door het volgen van nascholing en beroeps gebonden activiteiten. Volg deze link voor meer informatie over de eisen die bij een inschrijving horen.

Ja dat kan. U kunt alleen ingeschreven worden in het kwaliteitsregister.

Er komt een overgangsregeling, op dit moment kan iedere werkzame POH-GGZ zich inschrijven in het register. Als u niet volledig voldoet aan de opleidingseisen zult u, wanneer er meer duidelijk is hierover en na beoordeling toetsingscommissie, van ons horen welke aanvullende stappen vereist zijn om ingeschreven te mogen blijven in het register.

We gaan er nu van uit dat mensen die al ingeschreven staan op ANPG.nl zich op de datum die nu in hun dossier staat gaan herregistreren.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing.

Werkzame poh’s-ggz kunnen het beste in gesprek gaan met hun werkgever nadat de overgangsregeling bekend is. Bekeken wordt of er vanuit zorgverzekeraars een regeling aangeboden kan worden voor een bijdrage aan de opleidingskosten van reeds werkzame poh’s-ggz. Startende poh’s-ggz dienen de kosten voor de opleiding zelf te bekostigen. Over de kosten van nascholing zijn afspraken gemaakt in de cao-huisartsenzorg.

Doordat poh’s-ggz vaak in meerdere kwaliteitsregisters opgenomen zijn zal een regeling uitgewerkt worden hoe om te gaan met reeds behaalde punten van geaccrediteerde nascholing. Voor de kosten dient u in gesprek te gaan met uw werkgever(s).

1 uur inhoudelijke nascholing, staat voor 1 accreditatiepunt, voor toelichting zie het accreditatiereglement.

U dient binnen Pe-online autorisatie aan te vragen bij onze vereniging, na toekenning kunt u een aanvraag indienen.

Binnen 6 weken is een accreditatie afgerond.